24/11/16Inovacija Greensofta Agro IoT platforma  nagrađena na takmičenju Future Agro Challenge Srbija 2016 (FAC)

Inovacija Greensofta Agro IoT platforma nagrađena na takmičenju Future Agro Challenge Srbija 2016 (FAC)

Inovacija kompanije Greensoft Agro IoT platforma dobitnik je specijalnog priznanja za razvoj Agro IT platforme, koja je dodeljena na takmičenju Future Agro Challenge Srbija 2016 (FAC). Platforma omogućava upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom i dostupnost informacijama u realnom vremenu. Pored specijalnog priznanja kompaniji, nagrađen i nosilac pomenutog projekta, gospodina Darko Šolar, CTO kompanije Greensoft.

Na takmičenje je bilo prijavljeno preko 30 takmičara, od kojih se 12 plasiralo u finale, a kompanije Greensoft osvojila je pomenutu nagradu u okviru kategorije e-poljoprivreda. Takmičenje je realizovano u organizaciji NVO Serbia Start Up, Klastera kreativnih industrija Vojvodine i Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons, uz podršku brojnih partnera, a finale i dodela nagrada održano je 18.novembra 2016. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Agro IoT platforma prepoznata je kao inovativno, perspektivno rešenje za e-poljoprivredu i u potpunosti je odgovorila na cilj takmičenja FAC, koji je usmeren na doprinos razvoju poljoprivrede i povezivanju agro-inovatora i preduzetnika sa agro institucijama i investitorima i stvaranje uslova za saradnju i zajedničko rešavanje izazova u poljoprivredi.

Nagrađeni projekat predstavlja nadovezivanje na postojeći softverski proizvod kompanije Greensoft – AgroLIFE, na koji se dodaje podrška za IoT, odnosno podrška za GPS praćenje, meteorološke stanice, AgLeader proizvode, terenske beleške i raznu senzoriku koja poljoprivrednicima omogućava da imaju šira saznanja o zemljištu koje poseduju i usevima zasejanim na parcelama.

Dodeljena nagrada potvrđuje veliki potencijal projekta kompanije Greensoft, koji doprinosi poljoprivrednoj proizvodnji kroz primenu IoT rešenja u ovoj oblasti, koja će omogućiti automatizaciju i optimizaciju poljoprivrednih procesa.