• 13/09/16 Informacione tehnologije u poljoprivredi

  Informacione tehnologije u poljoprivredi

  Primenom novih informacionih tehnologija omogućava se pravovremeno obavljanje poslova u agraru, kao i prevencija nastanka problema. Značajno je i to što se zahvaljujući preciznim podacima mogu proračunati tačne i precizne doze đubriva, pesticide i vode, čime se ostvaruju značajne uštede....

  Detaljnije

 • 15/08/16 Inovacija Greensofta za lakše upravljanje državnim zemljištem

  Inovacija Greensofta za lakše upravljanje državnim zemljištem

  AgroGIS softversko rešenje u potpunosti zadovoljava potrebe lokalnih samouprava za svakodnevnom evidencijom aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i automatizovano vođenje knjige polja i plodoreda....

  Detaljnije

 • 19/07/16 Inovacija Greensofta za lakše poslovanje poljoprivrednih kompanija

  Inovacija Greensofta za lakše poslovanje poljoprivrednih kompanija

  AgroLIFE je softverska aplikacija razvijena za automatizovano upravljanje procesom poljoprivredne proizvodnje koja omogućava planiraje, organizovanje i upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom uz povećanje prinosa, ukupnih prihoda i smanjenje operativnih troškova....

  Detaljnije

 • 06/07/16 ELEKTRONSKA KNJIGA POLJA

  ELEKTRONSKA KNJIGA POLJA

  Knjiga polja je dokument o planiranju i praćenju svakodnevnih aktivnosti u biljnoj proizvodnji i ostvarenim prinosima tokom godine. Njeno adekvatno vođenje omogućava kontrolisan proces proizvodnje, pravilno korišćenje raspoloživih resursa i racionalniju potrošnju energenata, što za...

  Detaljnije