13/09/16Informacione tehnologije u poljoprivredi

Informacione tehnologije u poljoprivredi

Dosadašnja upotreba informacionih tehnologija u poljoprivredi kod nas je skromna i objašnjava se ekonomskim argumentima. Individuelni proizvođači ali i velika poljoprivredna dobra pre se odlučuju za pojednostavljenje poljoprivrednih metoda i primenu jeftinih uvezenih proizvodnih sredstava, što smatraju efikasnijim načinom za smanjenje troškova od uvođenja informacionih tehnologija.

Međutim, razvojem softverskih rešenja, tehnika i metoda, stekli su se uslovi da savremene informacione tehnologije pronađu svoje mesto u agro sektoru. Implementacija novih tehnologija i informacionih sistema u poljoprivredi jeste budućnost i ključ za otvaranje velikih mogućnosti za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i ekonomično poslovanje proizvođača. Primena precizne poljoprivrede kroz korišćenje računara i različitih softvera donosi proizvođačima razne mnogobrojne benefite kako bi efikasno primenili sve agrotehničke mere i bili konkurentniji.

Glavni razlozi i prednosti razvoja i primene novih tehnologija u poljoprivredi su:
• Efikasnije vođenje razvojne i tekuće agrarne politike;
• Stvaranje uslova za kontinuirano planiranje poljoprivredne proizvodnje;
• Efikasno praćenje ostvarenja planova;
• Efikasno odlučivanje o pravcima razvoja i unapređenja poljoprivrede;
• Mogućnost analize i izveštavanje na osnovu jednog ili više kriterijuma u vezi sa svim relevantnim informacijama;
• Praćenje normiranih i utrošenih količina;
• Digitalizovane parcele i praćenje izvršavanja operacija pomoću GPS-a;
• Centralizacija dokumentacije.

O tome koliki je značaj primene savremenih softverskih rešenja u oblasti poljoprivrede govore i brojni inostrani i domaći fondovi koji su donacije usmerili na dodelu bespovratnih sredstava i/ili na sufinansiranje preduzeća iz oblasti informacionih tehnologija za razvijanje aplikativnih softvera koji bi se primenjivali u poljoprivredi.

Primenom novih informacionih tehnologija omogućava se pravovremeno obavljanje poslova u agraru, kao i prevencija nastanka problema. Značajno je i to što se zahvaljujući preciznim podacima mogu proračunati tačne i precizne doze đubriva, pesticide i vode, čime se ostvaruju značajne uštede. Samim tim, IT poljoprivredi omogućava i povećanje i očuvanje prinosa, a kao krajnji ciljani rezultat – veći profit.