11/12/14Kompanija Greensoft dobila priznanje “Kapetan Miša Anastasijević”

Kompanija Greensoft dobila priznanje “Kapetan Miša Anastasijević”

Priznanje "Kapetan Miša Anastasijević", koje se dodeljuje za posebne poslovne i društvene rezultate u toku jedne kalendarske godine, uručeno je 11. decembra 2014. godine u svečanoj sali Matice srpske ovogodišnjim laureatima iz Vojvodine. Kompaniji Greensoft d.o.o. iz Novog Sada dodeljeno je priznanje za poslovnu viziju i nove tehnologije i to u segmentu razvoja inovativnih softvera “AgroLIFE” i “AgroGIS” specijalizovanih za upravljanje procesima poljoprivredne proizvodnje i svim vrstama zemljišta.

Među dobitnicima su i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, kompanija “Sunoko” - MK Group kao i ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata Đuma Rašid Sejf Zajed Al Daheri nagrađen je priznanjem "Kapetan Miša Anastasijević" za negovanje prijateljskih veze i jačanje privredne saradnje Srbije i UAE i drugi.

“Moderna poljoprivredna proizvodnja se danas ne može ni zamisliti bez korišćenja savremenih tehnologija. S obzirom da je razvoj agro industrije strateški cilj države Srbije, naš softver je tehnološki alat koji može da pomogne na tom putu. Bilo da je reč o homogenoj parceli ili lokacijski distribuiranom zemljištu, naš softver generiše podatke o ukupnoj površini zemljišta sa kojim poljoprivredno preduzeće ili država raspolaže, zasadima, planu setve, žetve, neophodnim troškovima goriva, semena i drugih resursa. Osnovni zadatak ovog softvera jeste da olakša rad poljoprivrednim proizvođačima i što je još važnije smanji operativne troškove. Uštede ostvarene na ovaj način mogu se dalje investirati u novu poljoprivrednu mehanizaciju ili druge poljoprivredne resurse. ” – istakao je Zvezdan Žarić, direktor kompanije Greensoft i zahvalio stručnom žiriju na priznanju dodavši da su ovakva priznanja podstrek za dalji razvoj i još kvalitetniji rad.

Kompanija Greensoft d.o.o Novi Sad osnovana je 2012. godine, a rad na istraživanju potreba globalnog poljoprivednog tržišta i razvoju inovativnog agro softvera započet je nekoliko godina ranije. Nakon samo dve godine od osnivanja, razvijeni su i usavršeni “AgroGIS” i “AgroLIFE” softveri koji agronomima i vlasnicima poljoprivrednih dobara omogućavaju efektivno planiranje, realizaciju i upravljanje procesima poljoprivredne proizvodnje uz istovremeno povećanje prinosa, ukupnih prihoda i smanjenje operativnih troškova.

Od jula meseca 2014. godine Greensoft je deo TeleGroup sistema, a cilj kompanije je da softverske pakete “AgroLIFE” i AgroGIS”, patentirane kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Srbije, plasira pored regionalnog i na globalnom tržištu.