12/02/16U svetlu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu Srbije - Greensoft ima poslovni model i za lokalne samouprave i za zakupce

U svetlu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu Srbije - Greensoft ima poslovni model i za lokalne samouprave i za zakupce

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009 i 112/2015) i odredbom za Zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, svi zakupci poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini su dužni  da uspostave plodored i vode knjigu polja za biljnu proizvodnju do marta meseca 2016. godine, a kontrolu i overu će vršiti diplomirani inženjer poljoprivredne struke, koji je član komisije za sprovođenje postupka (izvod iz člana 62).

Kompanija Greensoft iz Novog Sada osmislila je poslovni model koji će pomoći i zakupcima zemljišta i lokalnim samoupravama da posluju u skladu sa Zakonom, bez finansijskih i drugih formalno pravnih posledica, uvođenjem softvera za poljoprivredu u svakodnevno poslovanje.

U pitanju je AgroLIFE softversko rešenje koje u potpunosti zadovoljava potrebe lokalnih samouprava za svakodnevnom evidencijom aktivnosti u ratarskoj, voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji, kao i vođenje plodoreda. Takođe omogućava upravljanje svim vrstama zemljišta i vođenje plodoreda kroz kroz GIS - geo informacioni sistem. Omogućava lako i efikasno upravljanje informacijama o vrsti i ukupnoj površini zemljišta na teritoriji lokalne samouprave, planovima za dalju izgradnju, zasadima, prodaji, iznajmljivanju. Sa druge strane individualnim proizvođačima daje automatizovane preglede, analize, planove i kompletno upravljanje zemljištem.

Osnovne funkcionalnosti AgroLIFE softverskog rešenja:
  • Katastarska evidencija parcela namenjena poljoprivrednoj obradi koje su u vlasništvu države ili u privatnom vlasništvu
  • Upravljanje procesom licitacija poljoprivrednog zemljišta
  • Evidentiranje kvaliteta zemljišta
  • Evidencija i praćenje razvoja poljoprivrednih kultura
  • Praćenje meteo izveštaja
  • Kreiranje 3D modela rečnih tokova
  • Predviđanje poplava
  • Praćenje i kontrola pojave insekata

Uspostavljanje plodoreda i vođenje knjige polja za biljnu proizvodnju je obaveze zakupaca državnog zemljišta koju će kontrolisati nadležni organi, a novčanom kaznom kazniće se za prekršaj privredno društvo, odnosno preduzeće ili drugo pravno lice ako ne poštuje Zakon i ne pridržava se njegovih odredbi.