21/03/16Kompanija Greensoft potpisala ugovor sa opštinom Srbobran

Kompanija Greensoft potpisala ugovor sa opštinom Srbobran

Kompanija Greensoft iz Novog Sada potpisala je ugovor o impementaciji softverskog rešenja AgroLIFE sa opštinom Srobobran koja broji oko 27,000 ha obradivog zemljišta.

Opštini Srbobran dat je na upravljanje modul Mapa koji je specijalno razvijen za upravljanje svim vrstama zemljišta koja su u vlasništvu države i javnih preduzeća,  preko kojeg se vrši pregled i upravljanje tablama i parcelama, kao i svim podacima vezanim za zemljište (npr. katastarska opština, potes, broj parcele, zasad, površina, itd...). Na ovaj način Lokalnim samoupravama je omogućena integracija svih podataka vezanih za poljoprivredno zemljište u jedinstven sistem, lakša manipulacija istih kao i prikaz mapa preko lejera (slojevito).