30/05/16Kompanija Greensoft potpisala ugovor sa ,,Agri business partner” doo

Kompanija Greensoft potpisala ugovor sa ,,Agri business partner” doo

Osnivač ove firme je irska kompanija ,,Baltik property investment limited”, koju zastupa Martin Ronan Conroy. To je porodična firma koja u Srbiji posluje od 2006. godine, dok sam početak ,,Baltik property investment“ datira još od 1932. godine.

,,Agri business partner” doo je jedna od najvećih regionalnih kompanija koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i to pretežno gajenjem žita (osim pirinča), leguminoza, uljarica i mlečnim govedarstvom. Sedište kompanije je u Somboru a većinski vlasnik je i u PP "Sombor", PP "Vojvodina", PP "Miletić" i PP "Feketić". U vlasništvu ,,Agri business partnera“ nalazi se oko 5000 ha zemljišta i oko 2000 grla stoke, dok kompanija broji preko 300 zaposlenih.

Ugovor je potpisan za implementaciju softverskog paketa AgroLIFE. U paketu se nalaze moduli za Mapu, Proizvodnju i GPS. Modul za Mape omogućiće komapniji jednostavno i efikasno upravljanje svim vrstama digitalnih mapa sa kompletnim predefinisanim podacima o parcelama, zasadima i zemljištu. Modul Proizvodnja omogućava lako upravljanje gazdinstvom, zemljištem, zasadom, procesom planiranja i proizvodnje uz mogućnost praćenja realnih troškova, ostvarenje planova kao i alarmiranje u slučaju da je došlo do odstupanja od planiranih radova. Ovakav pristup proizvodnji pokriva ceo ciklus obrade zemljišta, od pripreme do žetve, olakšava upravljanje velikim površinama i vodi ka efikasnijem poslovanju uz mogućnost velike uštede u resursima i novcu. Dok modul GPS korisnicima omogućava da prate kretanja svojih pogonskih vozila, sa mogućnošću da se praćenjem obuhvati kompletna flota.