ReŠenja

RAZVILI SMO SOFTVERSKA REŠENJA SPECIJALIZOVANA ZA UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM I SVIM
VRSTAMA ZEMLJIŠTA

AgroGIS

AgroGIS je softverska aplikacija specijalno razvijena za upravljanje svim vrstama zemljišta koja su u vlasništvu države i javnih preduzeća. Primenjuje se u cilju automatizovanog upravljanja georeferenciranim podacima na savremen i efikasan način.

Naš cilj je da AgroGIS postane globalno prepoznatljivo rešenje koje će omogućiti državnim institucijama da sa jedne strane lako i efikasno upravljaju informacijama o vrsti i ukupnoj površini zemljišta na teritoriji države, planovima za dalju izgradnju, zasadima, prodaji, iznajmljivanju, a sa druge da omoguće individualnim proizvođačima automatizovane preglede, analize, planove i kompletno upravljanje zemljištem.

Kao web orijentisana softverska aplikacija, omogućava zaposlenima na terenu da u realnom vremenu ažuriraju podatke prema unapred definisanim procedurama sa bilo kog uređaja (tablet, pametni telefon, laptop itd.)

Podržava sve operativne sisteme: Windows, Mac OS, Android, iOS, Linux.

 

Agrolife

Osnovne funkcionalnosti

  • Katastarska evidencija parcela namenjena poljoprivrednoj obradi koje su u vlasništvu države ili u privatnom vlasništvu
  • Upravljanje procesom licitacija poljoprivrednog zemljišta
  • Evidentiranje kvaliteta zemljišta
  • Evidencija i praćenje razvoja poljoprivrednih kultura
  • Praćenje meteo izveštaja
  • Kreiranje 3D modela rečnih tokova
  • Predviđanje poplava
  • Praćenje i kontrola pojave insekata

KONTAKTIRAJTE NAS   Brošura

GREENSOFT SPECIJALIZOVANA IT REŠENJA ZA POLJOPRIVREDU

Imali smo dobru ideju i vodili se činjenicom da na globalnom tržištu ne postoji odgovarajući poslovni softver koji će poljoprivrednom sektoru omogućiti da adekvatno upravlja kompleksnim procesima proizvodnje i svim vrstama zemljišta, u cilju povećanja prinosa, profita i smanjenja ukupnih operativnih troškova.

Zato smo u januaru 2012. godine osnovali kompaniju Greensoft i krenuli da pretvaramo ideju u stvarnost. Razvili smo AgroLIFE i AgroGIS softverska rešenja specijalizovana za agro sektor, bazirana na GIS tehnologiji.