REŠENJA

RAZVILI SMO SOFTVERSKA REŠENJA SPECIJALIZOVANA ZA UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM I SVIM
VRSTAMA ZEMLJIŠTA

Agrolife

AgroLIFE je softverska aplikacija specijalno razvijena za automatizovano upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom. Agronomima i vlasnicima poljoprivrednih dobara omogućava da na efektivan način planiraju, organizuju i upravljaju poljoprivrednom proizvodnjom uz istovremeno povećanje prinosa, ukupnih prihoda i smanjenje operativnih troškova. Bilo da je reč o homogenoj parceli ili lokacijski distribuiranom zemljištu, softver generiše podatke o ukupnoj površini zemljišta sa kojim kompanija raspolaže, zasadima, planu setve, žetve, neophodnim troškovima goriva, semena.

Bazirana na GIS tehnologiji, aplikacija sadrži veliki broj modula koji prate kompleksne procese proizvodnje koji se u potpunosti mogu prilagoditi poslovnim procesima svakog pojedinačnog poljoprivrednog preduzeća.

AgroLIFE softverska aplikacija je u potpunosti razvijena u Open Source tehnologiji i sadrži kompletno rešenje za upravljanje digitalnim mapama zahvaljujući naprednoj GIS platformi. Komparativna prednost našeg rešenja je što sadrži modul za upravljanje finansijskim podacima koji se lako integriše sa SAP-om i drugim poslovnim aplikacijama u okviru korisničkog informacionog sistema.

Kao web orijentisana softverska aplikacija, omogućava zaposlenima na terenu da u realnom vremenu ažuriraju podatke prema unapred definisanim procedurama sa bilo kog uređaja (tablet, pametni telefon, laptop itd.). Na zahtev korisnika moguća je implementacija AgroLIFE platforme kod korisnika.

Podržava sve operativne sisteme: Windows (XP and above), Mac OS (10.5.8 i iznad), Android, iOS, Linux.

 

Agrolife

Osnovne funkcionalnosti

  • Evidencija poljoprivrednih procesa
  • Vođenje normativa za svaku operaciju/proces
  • Planiranje poljoprivredne proizvodnje
  • Sistemi alarma koji upozoravaju na bilo kakva odstupanja ili nepravilnosti u odnosu na planirane procese
  • Evidencija radnih sati i produktivnosti zaposlenih
  • Evidencija poljoprivredne mehanizacije
  • Praćenje vozila i priključnih mašina preko naprednog GPS tracking sistema
  • Upravljanje troškovima i ukupnim resursima

KONTAKTIRAJTE NAS   BROŠURA

GREENSOFT SPECIJALIZOVANA IT REŠENJA ZA POLJOPRIVREDU

Imali smo dobru ideju i vodili se činjenicom da na globalnom tržištu ne postoji odgovarajući poslovni softver koji će poljoprivrednom sektoru omogućiti da adekvatno upravlja kompleksnim procesima proizvodnje i svim vrstama zemljišta, u cilju povećanja prinosa, profita i smanjenja ukupnih operativnih troškova.

Zato smo u januaru 2012. godine osnovali kompaniju Greensoft i krenuli da pretvaramo ideju u stvarnost. Razvili smo AgroLIFE i AgroGIS softverska rešenja specijalizovana za agro sektor, bazirana na GIS tehnologiji.