14/10/16Opština Mali Iđoš korisnik softverskog rešenja kompanije Greensoft

Opština Mali Iđoš korisnik softverskog rešenja kompanije Greensoft

Opština Mali Iđoš potpisala je ugovor o implementaciji softverskog rešenja AgroLIFE government sa kompanijom Greensoft iz Novog Sada, i tako postala još jedan u nizu zadovoljnih korisnika pomenutog softvera.

AgroLIFE government je softver namenjen za upravljanje svim vrstama zemljišta koja su u vlasništvu države i javnih preduzeća. Primenjuje se u cilju automatizovanog upravljanja georeferenciranim podacima na savremen i efikasan način. Program je koncipiran iz više modula, a Opština Iđoš se u prvoj fazi implementacije odlučila za Modul Mape.

Modul Mape služi za evidenciju svih georeferenciranih podataka na nivou katastarske opštine: parcele, zasadi, putevi, sistemi kanala za navodnjavanje, podaci o kvalitetu zemljišta,… U okviru ovog modula, takođe, vodi se precizna evidencija o katastarskim podacima vezanim za parcele – broj parcele, katastarska opština, klasa zemljište, itd. Reč je o pravoj GIS platformi koja u sebi sadži editor podataka.

Na ovaj način, Opštini Mali Iđoš omogućena je integracija svih podataka vezanih za poljoprivredno zemljište u jedistven sistem, radi lakše manipulacije istih, kao i prikaz mapa preko lejera.

U narednom periodu planira se nastavak saradnje u vidu uvođenje ostalih modula koji su sastavni deo AgroLIFE government paketa, i koji će Opštini Mali Iđoš pojednostaviti i olakšati procese vezane za upravljenje državnim površinama kojima raspolažu.